Search Level: Quick
Search Terms:
Potamogeton nodosus   (1 records found)


[search database]


POTAMOGETONACEAE -
Pondweed Family
Potamogeton nodosus Poir.  (longleaf pondweed)   
[ + ]